Mivel az árbevétel, a bevétel és a pénzbevétel gyakran csak a könyvelő fejében tér el egymástól, nézzük meg, az online könyvelés hogyan definiálja ezeket a fogalmakat. Árbevétel alatt a könyvelő azt az értéket érti, amit az üzleti partner elismert azokból az eladott termékekből és végzett szolgáltatásokból, amik az éppen vizsgált üzleti évre vonatkoznak. Tehát ha Tatabánya székhellyel 2015-ös teljesítési időponttal történt egy értékesítés, és azt elismerte a vevő, azaz nem reklamálta meg, akkor az árbevételnek minősül az online könyvelés számára a 2015-ös üzleti évhez. Ha már a definíciónál járunk, az árbevételbe nem tartozik bele a kötelezően felszámított általános forgalmi adó. Ellenpárja a vevőnél a költség, az a pénzösszeg, amibe az árbevétel került a másik oldalon. A bevételt a könyvelő tágabb értelemben használja, mert az az árbevételen kívül további bevételeket is tartalmaz. Azaz olyan bevételeket is tartalmaz, melyek nem az áruk vagy szolgáltatások értékesítéséből fakadnak. Erre egy jellemző példa a biztosítási kártérítés összege, de bevételnek minősül a kölcsön is. Általánosságban nem azonos a pénzbevétellel, csak akkor válik pénzbevétellé, ha a tartozást ki is fizették. Végül eljutottunk a pénzbevétel fogalmához, melyet a legkönnyebb megértenie egy vállalkozónak. Ez a pénz, ami megjelenik nála felhasználható formában: a bankban bankszámla-egyenlegként, vagy a pénztárban készpénzként. Ez csak akkor szokott eltérni a valóságtól, ha valamilyen üzleti megfontolásból a könyvelő kénytelen olyan összegeket szerepeltetni a pénztárban, amik valójában nincsenek ott.